Leerlingenvervoer Landhorst-Wanroij

2017-11-01 10:46:22

Dinsdag 24 oktober was de ALV van CDA Sint Anthonis. Deze avond werd het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vastgesteld. En zoals bij iedere gezonde vereniging, hebben de leden het laatste woord.

Het bestuur van de partij heeft een programmacommissie in het leven geroepen die aan de slag is gegaan met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Dit programma is na veel werk door het bestuur voorgelegd aan de leden van de vereniging. Echter, ik was het niet volledig eens met de inhoud van het programma. Een voor mij, en voor Landhorst, zeer belangrijk punt bleef onbenoemd.

Zoals gezegd heb je als lid het laatste woord, mits je de procedures volgt. Als lid heb je de mogelijkheid om een amendement in te dienen. Een amendement is een voorstel tot wijziging of toevoeging van een gedeelte van het verkiezingsprogramma. Dit amendement moest één week voor de ALV ingediend worden bij het bestuur en de steun hebben van ten minste vijf andere leden. Dit amendement wordt voorzien van een positief, danwel negatief advies van het bestuur en ter besluitvorming voorgelegd aan de ALV.

Mijn amendement betrof een toevoeging over leerlingenvervoer. Sinds de school in Landhorst gesloten is gaan kinderen in verschillende dorpen naar school. Vereniging Peelbelang Landhorst vindt dat de gemeente moet voorzien in vervoer naar de basisschool in Wanroij. Zo blijft de school bereikbaar voor onze kinderen en worden de ouders niet belast met het dagelijks wegbrengen en ophalen van hun jeugd. Door het vervoer aan te bieden, blijft Landhorst een aantrekkelijke woonplaats voor starters en jonge gezinnen. Deze redenen zijn slechts een kleine greep uit een breed scala aan argumenten waarom een dergelijke vervoersvoorziening al lang en breed gerealiseerd had moeten zijn.

Tijdens de ALV heb ik het amendement gepresenteerd, voorgedragen en verdedigd tegenover kritische, terechte vragen van andere leden. Dit werd gevolgd door een positief advies van het bestuur aan de leden, waarna tot stemming werd overgegaan. Het amendement om leerlingenvervoer te realiseren in de kleine kernen zonder basisschool werd unaniem aangenomen door de leden.

Het CDA Sint Anthonis heeft laten zien dat ze de toekomst en leefbaarheid van de kleine kernen serieus wil nemen. Hopelijk kunnen Sint Anthonis Nu en VVD Sint Anthonis ook een aantal maatregelen presenteren die zij nodig achten om onze kleine kernen toekomstbestendig, vitaal en leefbaar te houden. Zo kan Landhorst in 2020 met opgeheven hoofd haar 75-jarig bestaan vieren.

Harm de Kleijne

Voorzitter Vereniging Peelbelang Landhorst

h.dekleijne@peelbelang.nl

TERUG NAAR HOMEPAGINA