Uitnodiging + notulen ALV Vereniging Peelbelang op 28 maart 20:00 uur bij Dorpshuis De Stek.

2018-03-27 10:41:20

Antwoorden politieke partijen

Agenda voor de 72e jaarvergadering Vereniging Peelbelang Landhorst:

1. Opening & inleiding door de voorzitter.

2. Notulen jaarvergadering d.d. 02-05-2017.
    Deze kunt u inzien op Notulen ALV 2017 of in de ontmoetingsruimte in de Kievitshof.

3. Jaarverslag 2017

4. Kasverslag 2017 & Verslag dierenweide “de Vrije Loop”.

5. Begroting 2018.

6. Bestuursverkiezing.
    Aftredend en herkiesbaar: Dini van den Bungelaar

Eventuele andere kandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris.

Pauze, tevens inschrijving nieuwe leden

7. Mededelingen van het bestuur.
    Onder andere:
    -Een energieneutrale gemeente
    -De Groene Poort
    -MFA (Multi Functionele Accommodatie)
    -Kermis Landhorst 2018
    -KORL (Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Alle leden alsmede nieuwe leden van Vereniging Peelbelang Landhorst zijn van harte welkom.

Namens het Bestuur Vereniging Peelbelang Landhorst

Secretariaat Dini van den Bungelaar
Tel: 06-20216746
E-mail : info@peelbelang.nl

TERUG NAAR HOMEPAGINA