Vragen VPL+ antwoorden politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

2018-03-07 17:12:20

Voor u ligt een vijftal vragen vanuit de gemeenschap van Landhorst. Deze zijn opgesteld door het bestuur van Vereniging Peelbelang. Vervolgens hebben we deze ter goedkeuring voorgelegd aan alle verenigingen in het dorp. Zij hebben hun goedkeuring aan deze vragenlijst gegeven, wat getuigt van een groot draagvlak. Dit draagvlak laat zien dat we in Landhorst met een gezonde blik kunnen kijken naar wat onze omgeving nodig heeft. Waar liggen kansen en waar hebben we de hulp van de gemeente nodig.

Een aantal zaken in het dorp vinden reeds plaats. De KORL en Groene Poort zijn hier mooie voorbeelden van. Andere zaken verdienen in onze ogen meer aandacht dan ze nu krijgen van de gemeentelijke politiek. Het is daarom dat zij hier benoemd worden. Op deze manier probeert Vereniging Peelbelang Landhorst de belangen van ons dorp bij u onder de aandacht te brengen.

Het bestuur van Vereniging Peelbelang heeft aan de politieke partijen gevraagd, hoe zij onderstaande vraagstukken, samengevat in vijf vragen, in de komende raadsperiode denkt te kunnen beantwoorden.

Bestuur Vereniging Peelbelang Landhorst

Antwoorden GR2018 VPL

TERUG NAAR HOMEPAGINA