Update verkoop visvijver

2018-05-12 13:59:44

Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst is op 8 mei jl in gesprek geweest met Wethouder Raemaekers en mevrouw Margareth Bisschops (Teammanager Strategie en Beleid).

Beide partijen zijn het eens over de nalatigheid van de gemeente inzake informatie verstrekking/betrokkenheid/inspraak over de verkoop van de visvijver aan de eerste Stichting. Excuses zijn hiervoor aangeboden door Wethouder Raemaekers.

Het voorlopige koopcontract is getekend, doorgang is enkel afhankelijk van het planologische rapport waarin met name flora en fauna nog worden behandeld. Dus de visvijver is onder voorbehoud wijziging bestemmingsplan verkocht, deze wijziging bestemmingsplan komt nog voor de gemeenteraad te liggen.

Door de gemeente is toegezegd dat de koper contact op zal nemen met Peelbelang en de buurt om zijn inrichtingsplannen te overleggen.

Zodra er meer bekend is word u geïnformeerd.

 

 

 

 

TERUG NAAR HOMEPAGINA