Aftreden Harm de Kleijne

2018-06-19 11:02:08

In de bestuursvergadering op 9 juni 2018 heeft Harm de Kleijne te kennen gegeven de functies van raadslid van de gemeente Sint Anthonis en bestuurslid van Vereniging Peelbelang niet langer te kunnen combineren.

Belangrijkste reden hiervoor is het tegengaan van de schijn van belangenverstrengeling. Bij beraadslagingen en stemmingen in de gemeenteraad moet iedere schijn worden tegengegaan, met name bij eventuele belangrijke stemmingen voor Landhorst, maar ook over de rol van de dorpsraad in relatie tot de gemeente. Het voortzetten van de rol als bestuurslid zou betekenen dat in bovenstaande situaties Harm zich zou moeten onthouden van de beraadslagingen en stemmingen.

Het bestuur bedankt Harm voor zijn inzet in de afgelopen 2,5 jaar en is blij dat hij het bestuur blijft helpen waar dit mogelijk is.

TERUG NAAR HOMEPAGINA