Update mbt de verkoop van 'De Visvijver'.

2019-05-16 19:47:36

Hieronder een update mbt de voortgang omtrent verkoop van 'De Visvijver' door de Gemeente Sint Anthonis:

"Momenteel lopen er twee onderzoeken.
Ten eerste het flora en faunaonderzoek. Dit moet nog afgerond worden met een verzoek om ontheffing van de Wet natuurbescherming. De provincie is hier het bevoegd gezag. Wanneer dit richting provincie gaat is nu nog niet bekend.
Op de tweede plaats moet er archeologisch onderzoek gedaan worden. Er is een voorlopig onderzoek verricht en daaruit vloeit voort dat er een proefsleuvenonderzoek moet plaatsvinden. Daarvoor is opdracht verstrekt. Dit zal in het vroege najaar gebeuren.

Het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen gaat gelijk op met de ontheffing van de Wet natuurbescherming. Het proefsleuvenonderzoek hoeft niet te zijn afgerond om het bestemmingsplan in procedure te brengen.  Zoals het er nu uitziet verwachten we dus binnen niet al te lange tijd (twee maanden) het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Zodra er meer nieuws bij ons bekend is zullen wij u hierover informeren.

TERUG NAAR HOMEPAGINA