Bijdrage opstartkosten collectieve zonnedaken

2019-05-19 21:03:31

De gemeente Sint Anthonis heeft Vereniging Peelbelang Landhorst geïnformeerd mbt onderstaande:

Er is eerder gesproken over de (on)mogelijkheden rondom de aanleg van zonnedaken en de beperking van 3x80a die hier nu op zit totdat het schaarsteniveau 2 wordt ingetrokken. Vanuit een tweetal kernen zijn verzoeken binnen gekomen voor een bijdrage vanuit de gemeente. Hierover heeft een overleg plaatsgevonden en om het zuiver te houden wordt dit in een subsidieverordening gegoten. Deze zal naar verwachting binnen nu en +/- 1 maand klaar zijn en opengesteld worden.
Let op: Waarschijnlijk zal de subsidie voor +/- 7 aanvragen wordt opengesteld en zal er een beperkte tijd gebruik van kunnen worden gemaakt.

Is er iemand die de wens en gelegenheid heeft om een 3*80a dak te plaatsen dan horen we dit graag; info@peelbelang.nl
Afhankelijk van de geplaatste aanvragen zal nagezien worden of de subsidiepot toereikend is hiervoor.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met 
R. (Roel) Wouters
Beleidsmedewerker Strategie & Ontwikkeling
T:  (0485) 38 88 31
E:  roelwouters@sintanthonis.nl 

TERUG NAAR HOMEPAGINA