Wat neem je mee naar de nieuwe gemeente?!

2019-06-05 14:36:15

Beste Landhorstenaren,

Op maandag 13 mei 2019 is er in Landhorst een bijeenkomst geweest over de gemeentelijke herindeling.

Na de introductie is door VPL aangegeven dat we de opkomst niet representatief vonden voor ons dorp. Er komen over het algemeen meer mensen naar dit soort bijeenkomsten. Na enig overleg werd besloten de avond door te laten gaan en werd ons een extra mogelijkheid toegezegd door burgemeester Van Soest, daar konden wij allen mee instemmen.

We hebben op de avond zelf heel productief gespard over de volgende onderwerpen:

                                         Werk en economie

                                         Cultuur en verenigingsleven

                                         Wonen en leefbaarheid

                                         Zorg (voorzieningen)

                                        Sport (voorzieningen)

                                        Duurzaamheid

                                        Onderwijs (voorzieningen)

                                        Rolverdeling gemeente & gemeenschap

Aan het einde van de avond werd te kennen gegeven dat er óf een extra avond zou komen óf dat er een andere mogelijkheid zou komen voor de mensen die niet in de gelegenheid waren om naar de avond zelf te komen.

In samenspraak met de gemeente hebben we besloten dat er de mogelijkheid geboden wordt om digitaal te reageren op bovenstaande onderwerpen. Dit heeft te maken met de korte tijdsduur en de volle agenda’s van iedereen.

Onderstaand de link waarop jullie kunnen reageren.  

https://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/denk-en-doe-met-ons-mee-over-de-toekomst

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Vereniging Peelbelang Landhorst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERUG NAAR HOMEPAGINA