Informatie t.a.v. ingebruikname schoolgebouw "de Vlieger" door asielzoekers

2019-06-27 19:44:37
Betreft: informatie t.a.v. ingebruikname schoolgebouw "de Vlieger" door asielzoekers.
 
Beste inwoners van Landhorst,
 
Na aanleiding van diverse vragen vanuit de inwoners aan Vereniging Peelbelang Landhorst over de ingebruikname van het schoolgebouw door asielzoekers plaatsen we dit bericht. 
 
Op 25-6-2019 zijn jullie door de wethouder, medewerkers van de gemeente en het COA bijgepraat over de mededeling dat de school aankomend schooljaar (2019-2020) gebruikt gaat worden voor alleenstaande asielzoekende jeugd tussen de 15 en 18 jaar t.b.v. educatie en leerplicht.
Deze asielzoekers zullen dagelijks met een bus vanuit het AZC uit Overloon naar de school worden toegebracht en opgehaald. 
De gemeente Boxmeer, Sint Anthonis en de wethouder hebben de garantie gegeven dat het voor maximaal 1 schooljaar zal zijn.
 
Vanuit Peelbelang staan de inwoners van Landhorst voorop en we blijven streven naar een prettige en veilige woon- en leefomgeving. Peelbelang begrijpt de diverse zorgen die de inwoners hebben.
 
Het is belangrijk dat men weet dat Peelbelang géén invloed of keuze heeft gehad in het beslissingstraject. De wethouder heeft dit besloten in samenspraak met het college. Daarmee wordt het dus ook aan het dorp opgelegd.
 
Onderwerpen die tijdens het gesprek de revue hebben gepasseerd over bijvoorbeeld het busvervoer voor schoolkinderen raken daarmee dan ook een gevoelige snaar. 
Peelbelang heeft wel geborgd dat het terrein c.q. tuin van het schoolgebouw er in de toekomst representatief (lees goed) uit moet zien voor de rest van de omgeving.
 
Het bestuur van Peelbelang gaat daarom nogmaals het goede gesprek aan met de wethouder en de gemeente om te kijken naar oplossingen om de leefbaarheid en veiligheid te borgen. Wij kunnen nogmaals géén garanties geven, omdat dit een beslissing is van de gemeente. We gaan wel ons best doen om de stem van Landhorst te laten horen!
 
Verder is ook aangegeven dat er een klankbordgroep zal komen. 
 
Mocht je vragen, tips en/of interesse hebben in de klankbordgroep laat het aan de bestuursleden weten. 
 
Bestuur Vereniging Peelbelang Landhorst
TERUG NAAR HOMEPAGINA