Grijs eruit - Groen erin

2019-07-16 22:06:19

Samenwerken op weg naar een klimaatbestendig Sint Anthonis

Komende periode willen we als gemeente meer samenwerken om te komen tot een Klimaatbestendig Land van Cuijk. De wateroverlast willen we verminderen door meer regenwater van de riolering af te koppelen en het grondwaterpeil te verbeteren. Daarbij is ook de wens om de hoeveelheid bestaande verharding in tuinen en openbaar gebied te verminderen en meer te vergroenen.
Zie voor meer info: Samenwerken op weg naar een klimaatbestendig Sint Anthonis

TERUG NAAR HOMEPAGINA