School Landhorst 2019-2020

2019-07-20 19:45:17
Beste Landhorstenaren,
 
Hier volgt extra informatie t.a.v. de ingebruikname van de school t.b.v. de asielzoekende jeugd.
 
Inmiddels heeft het bestuur van VPL diverse gesprekken met Metameer en beide gemeentes gehad. Doel daarvan was om de zorgen van de inwoners te bespreken t.a.v. de leefbaarheid en de veiligheid van Landhorst en hoe deze geborgd kan worden.
Daarbij heeft de VPL enkele afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn uitgebreid toegelicht in de brief die bijgevoegd is. Verder hebben de meeste van jullie inmiddels deze brief ook in de brievenbus ontvangen.
 
VPL blijft zich inzetten voor het dorp en haar inwoners.
Mochten er vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit bericht zijn. Neem dan contact op met info@peelbelang.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Bestuur Vereniging Peelbelang Landhorst

 Landhorst brief Pagina_1Landhorst brief Pagina_2Landhorst brief pagina_3

TERUG NAAR HOMEPAGINA