Nieuwsbrief 2020-02

2020-02-14 22:22:43

Nieuwsbrief Nr2  2020

 

Vrijliggende veilige fietsverbinding Landhorst-Wanroij 

Ondanks een poging van het CDA om zowel VVD als SAN op andere gedachten te brengen is er op de raadsvergadering op 30 januari jl. besloten dat er geen vrijliggend fietspad komt van Wanroij naar Landhorst. Wel is besloten tot een aanpassing van de maximumsnelheid op de kruisingen Waterval-Hanekamseweg en Waterval-Fortunaweg en dat er ter plaatse van de kruisingen betere verlichting zal komen. Klik op volgende link voor het volledige besluit

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/SintAnthonis/10ccc476-f449-4108-8d4b-ae5ab35c6a33

Wij hopen dat er in de toekomst alsnog een veilige fietsroute tussen de 2 dorpen gerealiseerd kan worden.

 

KORL

op 19 maart om 19u is er een bijeenkomst gepland in de Stek waar de aanpassingen op de Schapendreef behandeld zullen worden. Iedereen met belangstelling of belangen roepen we op naar deze bijeenkomst te komen om wederom met positief overleg tot een besluit te kunnen komen.

 

AMV ers in voormalige Basisschool de Vlieger. 

Zoals het er nu naar uitziet is de geplande periode van 1 schooljaar alvorens de AMV-ers terug te verplaatsen naar de definitieve lokatie in Stevensbeek niet haalbaar. Vereniging Peelbelang Landhorst is hierover geïnformeerd door de gemeente. Wij zijn hier als bestuur niet blij mee, wij betreuren het dat gemaakte afspraken niet nagekomen worden. Eind deze week gaan wij hierover in gesprek met de gemeente,. Gelukkig blijkt de overlast eigenlijk nihil is en er op 2 kleine incidenten na niets gebeurd.

 

 

 

TERUG NAAR HOMEPAGINA