KORL Schapendreef variatie 4

2020-10-24 19:30:51

Beste bewoners Schapendreef,

Zoals beloofd zijn wij met al uw op- en aanmerkingen naar de gemeente gegaan en zij hebben deze verwerkt in een variant 4. Hierin zijn bijna alle opmerkingen verwerkt. Wat betreft de opmerkingen die niet zijn meegenomen. Hier is de gemeente gemotiveerd  van afgeweken.  Omwille van de privacy kunnen we deze opmerkingen niet delen.

Hiermee komen we stilaan tot een definitief ontwerp.

Dan is onze vraag aan u, bekijk variant 4 hier op de website,  want van daaruit wil de gemeente over ongeveer 2 weken beginnen met de technische tekening.

Mocht u nog laatste dringende opmerkingen hebben, of vragen waarom uw opmerking niet is meegenomen, dan heeft u nog 2 weken om hier actie op te nemen. Dit kan u doen door bij de gemeente contact op te nemen met Bart Huckriede. (0485-388888)

Zodra de technische tekening klaar is, zal hierin ook het beplanting ontwerp te zien zijn. Wij zullen dan op een later tijdstip bij u terugkomen over het beplantingsplan, daar mag u dan ook uw input op geven.

Tot slot:

Wij denken dat met alle beperkingen vanuit de Corona waar we momenteel mee te maken hebben, we toch het maximale bereikt hebben met alle wensen en opmerkingen van u.

We willen u dan ook van harte bedanken voor al uw input.

Vereniging Peelbelang Landhorst

Werkgroep KORL

 

 

variatie 4 met matentabel

 

Online kijken, variatie 4 en variatie 4 met matentabel, in en uitzoomen, ga naar conceptboard. Dit doet u door op onderstaande link te klikken: Log in via Guest, vul uw naam in, vink hokje aan en dan op de blauwe balk te klikken:

https://app.conceptboard.com/board/eo6r-96yu-keco-ihgx-xb69

 

TERUG NAAR HOMEPAGINA