Bekijk hier de 12 plannen voor de nieuwe bestemming Basisschool De Vlieger. 17 mei 2021

2024-01-26 16:17:32

Enquête: Nieuwe bestemming Basisschool De Vlieger

  

Geachte inwoners van Landhorst,

Zoals u wellicht weet, heeft de gemeente de school in de verkoop gezet. Dit is gedaan door middel van een inschrijving, waarbij er een plan ingediend moest worden. De sluiting van de inschrijving is inmiddels voorbij. De gemeente gaat deze plannen ook beoordelen. Zij beoordelen op financiële haalbaarheid, planologische maatregel (past het in het bestemmingsplan) en richt het zich op transformatie van schoolgebouw naar wonen voor jongeren en specifieke doelgroepen.

 

De gemeente heeft nu aan Vereniging Peelbelang Landhorst gevraagd om de plannen te laten beoordelen door de inwoners van Landhorst. Na de beoordeling door de inwoners van Landhorst worden deze beoordelingen samen gevoegd met die van de gemeente. Hierna zal het college van B&W een besluit nemen welk voorstel doorgang zal vinden.

 

Wat vragen wij aan u?

Vandaag ligt bij u de enquête in de brievenbus. Pak deze erbij en bekijk de 12 plannen die hieronder vermeld staan. Bij elk plan willen we graag dat u 3 vragen beantwoord met cijfer 1 t/m 10.

Hierbij is 1 = slecht, 10 = goed

-        Dit plan heeft een toegevoegde waarde voor het dorp

-        Dit plan verhoogt de leefbaarheid in het dorp

-        Dit plan spreekt u aan

 

Er wordt ook gevraagd waarom u dit cijfer geeft, dit is ook van belang om in te vullen! Graag kort en bondig aangeven.

Deze enquête is genummerd, dit is om te voorkomen dat er veel gekopieerde exemplaren ingeleverd worden en de enquête eerlijk verloopt.

 

Inleveren: graag in de brievenbus op Schapendreef 6, uiterlijk 20 mei 2021.

 

 

Hier volgen de 12 plannen:

Nr 1. Planindiening De Vlieger

Nr 2 planindiening De Vlieger

Nr 3. Planindiening De Vlieger

Nr 4. Planindiening De Vlieger

Nr 5. Planindiening De Vlieger

Nr 6 Planindiening De Vlieger

Nr 7 Planindiening De Vlieger

Nr 8 Planindiening De Vlieger

Nr 9 Planindiening De Vlieger

Nr 10 Planindiening De Vlieger

Nr 11 Planindiening De Vlieger recht

Plan 12 Planindiening De Vlieger

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Vereniging Peelbelang Landhorst

 

TERUG NAAR HOMEPAGINA