Onderzoek omwonenden De Peel betreft de heropening van vliegbasis De Peel.

2021-12-20 14:21:40

Beste inwoners Landhorst,  

Onderstaande uitnodiging van Anne Berendrecht om een enquête in te vullen. De enquête gaat over de draagkracht voor de heropening van vliegbasis De Peel:

Mijn naam is Anne Berendrecht en ik voer als stagiair bij de Koninklijke Luchtmacht, namens de Universiteit van Amsterdam, een onderzoek uit onder de omwonenden van De Peel. Het onderwerp betreft de heropening van vliegbasis De Peel. 

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wie de omwonenden zijn, wat hun mening is over de heropening van vliegbasis De Peel en de motivatie van hen om zich wel of niet uit te spreken over deze kwestie. Uit een eerder omgevingsonderzoek van onderzoeksbureau Kantar is gebleken dat de grootste groep (45%) neutraal tegenover de heropening staat. Dit is tevens een groep die zich hierover het minst lijkt uit te spreken. Deze silent majority (stille meerderheid) probeer ik middels dit onderzoek ook te bereiken. Voor de Koninklijke Luchtmacht is het waardevol om te achterhalen wat de motivaties van omwonenden zijn om zich wel of niet uit te spreken. In gesprek blijven met de omgeving is namelijk enorm belangrijk om elkaars wensen en zorgen te horen en te begrijpen.

 

Enquête beschikbaar

Er is een online enquête beschikbaar voor dit onderzoek. Het zou enorm fijn zijn als deze verspreid kan worden binnen de gemeenschap van Landhorst. Op deze manier kunnen alle omwonenden zich laten horen. Uiteraard worden zij, mits zij dit willen en zich hiervoor aanmelden in de enquête, op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek.

 

Het achterhalen van de mening en motivatie van omwonenden is van essentieel belang voor mijn onderzoek en om een goed onderbouwd advies te geven aan de Koninklijke Luchtmacht. Het wordt daarom enorm gewaardeerd als omwonenden deelnemen aan deze enquête.

 

De link naar de enquêtehttps://forms.gle/jbEZLgLtg9RkBLCGA

 

Ik wil u bij voorbaat hartelijk danken voor de medewerking aan mijn onderzoek. Ik stel het enorm op prijs!

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anne Berendrecht

 

TERUG NAAR HOMEPAGINA