VITAAL LANDHORST 2023-2024 inschrijftermijn is gesloten

2023-07-03 21:48:45

 Door overweldigend succes van Vitaal Landhorst is per 1 juli 2023 de inschrijftermijn gesloten.

 

 

In 2022 heeft Vitaal Landhorst 2 zeer succesvolle rondes gehad waaruit 14 verenigingen een bijdrage ontvangen hebben van maximaal € 750,-.

In 2023 is er wederom een Vitaal Landhorst, ditmaal gefinancierd vanuit de Kernen CV en Vereniging Peelbelang Landhorst (VPL). Het beschikbare bedrag is € 2.500,-.

Dit geld wordt beschikbaar gesteld voor verenigingen en stichtingen in Landhorst, die in 2023-2024 een activiteit organiseren óf een aanschaf doen, in het belang van de gemeenschap Landhorst.

 

De leden van de werkgroep Vitaal Landhorst zijn: Anja van der Velden, Helmie van Creij en Brigitte Aangenendt.
De werkgroep heeft de voorwaarden opgesteld en de manier van toekennen vastgelegd en legt verantwoording af aan VPL.

Verenigingen of stichtingen kunnen bij deze werkgroep een verzoek voor een financiële bijdrage indienen. De werkgroep zal beoordelen of zij gelden beschikbaar stelt voor het initiatief. Om zoveel mogelijk verenigingen of stichtingen hieraan deel te kunnen laten nemen, zal de financiële bijdrage maximaal € 500,- per vereniging of stichting zijn.

Werkgroep Vitaal Landhorst vraagt ook een of enkele foto’s van de activiteit/aanschaf. De foto’s kunnen gestuurd worden naar vitaallandhorst@peelbelang.nl

Klik hier:  2023-2024 Aanvraag formulier Vitaal Landhorst met voorwaarden om het aanvraagformulier te downloaden.

U kunt d aanvragen indienen via vitaallandhorst@peelbelang.nl of in de brievenbus stoppen van Schapendreef 6.

TERUG NAAR HOMEPAGINA