Werkgroep KORL

Doel Werkgroep KORL

Deze werkgroep gaat bekijken hoe het plein voor de kerk kan worden verbeterd. Niet alleen verharden voor een multifunctioneel gebruik, maar ook de groene uitstraling behouden. Tevens word gekeken naar een herinrichting van de kern van Landhorst. Het ontkoppelen van de openbare ruimte en het aanbrengen van groenvlakken die tevens een verkeer remmende werking hebben. Heeft u hier ideeën over laat dat dan weten!

De KORL (Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst) is een project dat door gemeente en peelbelang word gefaciliteerd, maar de daadwerkelijke inbreng van het project zijn de inwoners van Landhorst. Er hebben al vele avonden plaatsgevonden waar de inwoners hun inbreng hebben gegeven.  En er zullen in de toekomst nog zeker meer avonden worden gehouden.

Leden Werkgroep KORL

  • Brigitte Aangenendt
  • Wim Lucas