Werkgroep MFA

 Doelstellingen werkgroep MFA

  1. Behouden van voorzieningen door te bundelen (één centrale ontmoetingsplaats)
  2. Tegengaan van leegstand/verloedering
  3. Kostenbesparing voor verenigingen, gemeenschap en gemeente
  4. Beschikbaarheid van vrijwilligers
  5. Verbeteren leefbaarheid4

I. Behouden van voorzieningen door te bundelen

Onze voorzieningen staan onder druk. De verenigingen maken gebruik van deze publieke gebouwen. Met het huidige gebruiksniveau staat de exploitatie van deze gebouwen onder druk. We willen functies van verschillende gebouwen bundelen om zo een fysieke ontmoetingsruimte voor het dorp te behouden. 

II. Tegengaan van leegstand/verloedering

Wanneer gebouwen niet meer rendabel geëxploiteerd kunnen worden, komen ze leeg te staan. Iets wat u al ziet gebeuren met het schoolgebouw. We willen voorkomen dat we bij komend leegstand opnieuw achter de feiten aanlopen en vooraf oplossingen bedenken.

III. Kostenbesparing voor verenigingen, gemeenschap en gemeente

Door een gebouw te delen met meerdere gebruikers dalen de kosten per vereniging. Minder gebouwen en een betere bezetting per ruimte leidt tot een verdeling van minder kosten over meer gebruikers.

Dit is voordelig voor de verenigingen, voor de gemeenschap, maar ook voor de gemeente. Het is daarom ook dat de gemeente dit project nauwlettend volgt en veel met ons meedenkt. 

IV. Beschikbaarheid van vrijwilligers

De gebouwen in ons dorp worden beheerd, onderhouden en schoongemaakt door eigen inwoners. Ieder gebouw heeft een eigen beheerder, een eigen onderhoudsclubje en eigen schoonmakers. Het spreekt voor zich dat wanneer voorzieningen gebundeld worden dit leidt tot minder vraag naar vrijwilligers. Vrijwilligers die we hard nodig hebben en niet onnodig moeten overbelasten.

V. Verbeteren leefbaarheid

Vereniging Peelbelang Landhorst wil een nieuw MFA realiseren:

* Op een locatie die gedragen wordt door de mensen.
*  wat de inwoners van Landhorst uitnodigt tot ontmoeten.
*  wat leidt tot minder belasting voor de vrijwilligers.
*  wat kostenefficiënt is ingericht en zo exploitabel gehouden kan worden.
*  wat een thuishaven kan zijn voor iedere vereniging.
*  dat op deze manier de leefbaarheid in ons dorp positief versterkt.

 

De werkgroep bestaat uit:

- Willie Geurts 
- Harm de Kleijne
- René Kuunders 
- Willy Linders
- Wim Lucas
- Geraldine De la Mar
- Piet-Hein Swinkels
- Karel van der Velden
- Arnold de Wit

Advies KNMH:
- Robert-Jan de Bes
- Frank van Bussel.