Werkgroep VPL 2010

Doel Werkgroep VPL 2010

VPL 2000 is destijds opgestart om te onderzoeken wat de wensen waren voor de Landhorstse bevolking anno 2000. 
Tevens was de vraag hoe over de diverse zaken, welke het dorp aangaan werd gedacht en hoe men deze zaken in de toekomst wel of niet wil en kan behouden.
Nadat de het dorpsontwikkelingsplan in 2005 is opgesteld heeft de werkgroep VPL2000 zichzelf omgedoopt naar VPL2010.

Leden Werkgroep VPL 2010

  • Thijs Barten
  • Jan Geurts
  • Arna Jacobs van der Ven
  • Huub Rijkers
  • Karel van der Velden

Werkzaamheden Werkgroep VPL 2010

In 2005 is op initiatief van de gemeente Sint Anthonis door 3 studentes van de HAS 's-Hertogenbosch een dorpsontwikkelingsplan opgesteld. Via deze link kunt u het verslag voor Landhorst bekijken.

Naar aanleiding hiervan is door Vereniging Peelbelang eenzelfde soort avond georganiseerd met de Raggebende. Het verslag van deze avond vindt u hier.

Werkzaamheden Werkgroep VPL 2000

In 1997/1998 is op initiatief van Vereniging Peelbelang Landhorst een onderzoek gehouden naar het leefklimaat in Landhorst. De grote vraag was: “Heeft Landhorst nog wel bestaansrecht na het jaar 2000”. Dit project kreeg de naam “VPL2000”. 

In het rapport wordt onder andere verslag gedaan van avonden die gehouden zijn met de jongeren, ouderen en verenigingen. Per avond is geprobeerd vast te stellen waar kansen en bedreigingen zijn, maar ook welke acties er genomen kunnen worden om verbeteringen in de leefbaarheid van Landhorst te kunnen realiseren.

Hieronder kunt u de diverse hoofdstukken van het rapport lezen:
Voorwoord
Inleiding
Jongeren
Ouderen
Verenigingen
Werkgroepen
Acties

Het bestaande rapport van VPL 2000 is intussen weer aan vernieuwing toe. Binnenkort zal de werkgroep de werkzaamheden weer oppakken om te komen tot een nieuw rapport. Om hier voldoende gegevens voor te verzamelen zullen we of een enquete gaan houden of gaan we de diverse verenigingen / vertegenwoordigers of dorpsbewoners uitnodigen om tot voldoende informatie te kunnen komen.