Werkgroep Groene Poort

Het doel van de realisatie Groene Poort is tweeledig:

* Betere entree Staatbossen
* Aansluiting tussen de Staatbossen en ons dorp Landhorst

De kant van Sint Anthonis en de staatsbossen wordt ontsloten door Heksenboom en camping Vlagberg.
Vereniging Peelbelang Landhorst is initiatiefnemer van dit Project in nauwe samenwerking met Staatbosbeheer, de Gemeente Sint Anthonis en de inwoners van Landhorst.
De eerste plannen gaan al terug naar 1995 en zijn in 2015 weer nieuw leven in geblazen middels de kick-off tijdens de informatie-avond op 18 november 2015 Een groep studenten van HAS hebben in opdracht van VPL een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de mogelijkheden omtrent de inrichting van een Groene Poort bij de ingang van de Staatsbossen. Een van de voorstellen was een betere aansluiting tussen de staatsbossen en het dorp te creëren. In 2016 zijn de diverse mogelijkheden onderzocht met betrekking tot  de groene Poort welke geresulteerd heeft een gefaseerd plan. 

•Beoogde Resultaat .

Fase 1 van het project omvat een ruimere entree, speelbos, waterpomp, bankje, informatiebord, schuilhut en een bewegingsparcours. De Groene poort zal naadloos overgaan in de staatbossen en de natuurstraten welke onderdeel zijn van project kwaliteitsimpuls Landhorst (KORL). Het speelbos is vrij toegankelijk In het speelbos kunnen jong en iets minder jong tot 100 jaar spelen en bewegen Alle speeltoestellen worden, of zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen Er zijn mogelijkheden tot geven van lessen in de natuur De Groene Poort zal onderdeel uit gaan maken van de verschillende bestaande fiets- en wandelroutes. De nabij gelegen parkeerplaats (MENOS) is het ideale startpunt van fiets en wandeltochten. Bovendien is er een watertappunt geïnstalleerd zodat er een drinkmogelijkheid is. Door de ontkoppeling hemelwaterafvoer van alle huizen in Landhorst, zal de Groene Poort in geval van hevige neerslag kunnen dienen als wateroverslag voor de Gemeente. Dit wordt momenteel nog onderzocht. De Staatbossen zullen overgaan in Landhorst en Landhorst gaat over in agrarische omgeving. Landhorst de Parel van de Peel.

VPL heeft diverse sessies met de bewoners van Landhorst gehouden van waaruit ideeën, goedkeuring en steun vanuit het dorp is verkregen. Het toekomstig onderhoud van De Groene Poort wordt gecoördineerd vanuit VPL en gefinancierd vanuit het budget zelfsturing.

Via de website peelbelang.nl en staatbosbeheer.nl zal de Groene Poort op de kaart worden gezet.

De werkgroep bestaat uit:

David Driessen                Projectleider VPL(Vereniging Peelbelang)           
Martin Rijkers                  Projectleider VGP(Vrienden Groene Poort) 
Brigitte Aangenendt
Chantal Rovers
David van der Hoeven
Dini van den Bungelaar   Secretariaat VPL + VGP
Yvonne Wijnen

Verder bestaat het project team uit:
Gert van Duuren (Staatbosbeheer)
Bart Huckriede (Gemeente Sint Anthonis)