Werkgroep Vrienden van de Groene Poort (VvdGP)

Het doel van de realisatie Groene Poort is tweeledig:

* Betere entree Staatbossen
* Aansluiting tussen de Staatbossen en ons dorp Landhorst

De kant van Sint Anthonis en De Staatsbossen wordt ontsloten door Natuurpoort De Heksenboom en natuurkampeerterrein De Vlagberg. Vereniging Peelbelang Landhorst is initiatiefnemer van het project De Groene Poort Landhorst in nauwe samenwerking met Staatbosbeheer, Gemeente Sint Anthonis en alle inwoners van Landhorst.
De eerste plannen gaan al terug naar 1995 en zijn in 2015 weer nieuw leven in geblazen middels de kick-off tijdens de informatie-avond op 18 november 2015 Een groep studenten van HAS hebben in opdracht van VPL een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de mogelijkheden omtrent de inrichting van een Groene Poort bij de ingang van de Staatsbossen. Eén van de voorstellen was een betere aansluiting tussen de staatsbossen en het dorp te creëren. In 2016 zijn de diverse mogelijkheden onderzocht met betrekking tot de groene Poort welke geresulteerd hebben in een gefaseerd plan. In 2018 is de werkgroep Vrienden van de Groene Poort opgericht. Op dit moment (april 2019) worden diverse mogelijkheden vanuit diverse hoeken belicht en zijn we in nauw gesprek met alle partijen welke deel hebben aan de verdere vormgeving van De Groene Poort Landhorst om Fase 1 van De Groene Poort Landhorst te verwezenlijken. 

•Beoogde Resultaat :
Fase 1 van het project omvat een ruimere entree, speelbos, waterpomp, bankje, informatiebord,
De Groene poort zal naadloos overgaan in de staatbossen en de natuurstraten welke onderdeel zijn van project kwaliteitsimpuls Landhorst (KORL). Het speelbos is vrij toegankelijk. In het speelbos kunnen jong en oud spelen en genieten. Alle speeltoestellen worden, of zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen. De Groene Poort zal een onderdeel vormen van de verschillende bestaande fiets- en wandelroutes. De nabij gelegen parkeerplaats (MENOS) is het ideale startpunt van fiets en wandeltochten. Bovendien is er een watertappunt door Natuurlijk Sint Anthonis i.s.m. Gemeente Sint Anthonis geïnstalleerd zodat er een drinkmogelijkheid is. Door de ontkoppeling hemelwaterafvoer van alle huizen in Landhorst, zal de Groene Poort in geval van hevige neerslag kunnen dienen als wateroverslag voor Landhorst (gemeente Sint Anthonis). De doelen; afkoppeldoelen, duurdoelen, toegankelijkheid en veiligheid worden op dit momenteel onderzocht en er wordt nauwgezet gekeken hoe hieraan het beste vorm kan worden gegeven.
De Staatbossen zullen overgaan in Landhorst en Landhorst; de Parel van de Peel zal een uitnodiging vormen naar onze Staatsbossen met een Groene Poort welke direct aan de rand van ons jonge en pitoreske dorp ligt. 

VPL heeft diverse sessies met de bewoners van Landhorst gehouden van waaruit ideeën, goedkeuring en steun vanuit het dorp is verkregen. Het toekomstig onderhoud van De Groene Poort wordt gecoördineerd vanuit VPL, in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en Gemeente Sint Anthonis

Naast de reeds toegezegde subsidie van Vitale Kernen, Maatschappelijk Projecten Rabobank en Prins Bernhard Cultuurfonds zijn we nog in afwachting van andere subsidiemogelijkheden voor Groene Poort.

Via de website peelbelang.nl en staatbosbeheer.nl zal de Groene Poort op de kaart worden gezet.

De werkgroep bestaat uit:

David Driessen               Voormalig projectleider Groene Poort       
Martin Rijkers                  Projectleider Vrienden van de Groene Poort
Brigitte Aangenendt        Secretariaat VPL + VvdGP
Chantal Rovers
Yvonne Wijnen

Verder bestaat het project team uit:
Gert van Duuren  en Wessel Pruissen (Staatsbosbeheer)
Bart Huckriede (Gemeente Sint Anthonis)