Werkgroep Internet

Doel Werkgroep Internet

Sinds internet een belangrijk medium is, is ook Vereniging Peelbelang Landhorst met een website gekomen, nl. www.peelbelang.nl. Bedoeling is om hier informatie te bieden omtrent alles wat Landhorst aangaat. Denk hierbij aan de verrichtingen van VPL zelf, evenementen, feesten en agenda.

Omdat de eerste opzet van deze internetsite een vernieuwing behoefte, hebben we besloten om een nieuwe te laten ontwerpen en maken. De kosten die met deze aanpassingen gepaard gaan worden grotendeels vergoed door een positief antwoord op een subsidieaanvraag door de werkgroep internet van VPL. Deze subsidie wordt verstrekt door de provincie in het kader van het project @Brabant van de provincie Noord-Brabant. Naast de aanpassing van de site kan er ook hardware gekocht worden. Onder andere wordt er een digitale camera gekocht. Het is de bedoeling om hiermee foto's te maken van evenementen die in Landhorst plaats gaan vinden. 

Verder is het de bedoeling om de internetpagina uit te laten groeien tot een zogenaamde 'portal' van Landhorst. Voor de mensen die niet weten wat dit is: een portal is een centrale plek op internet waar men informatie kan vinden over bepaalde organisatie en/of vereniging. Op deze manier wil VPL alle verenigingen uit Landhorst een zo toegankelijk mogelijke faciliteit creëren om via internet hun activiteiten te promoten en presenteren.

Leden Werkgroep Internet

Bestuur Vereniging Peelbelang Landhorst

Werkzaamheden Werkgroep Internet

Het resultaat ziet u voor u!