Werkgroep Jaarvergadering

Doel Werkgroep Jaarvergadering

Volgens Statuten dient Vereniging Peelbelang Landhorst ieder kalenderjaar minimaal 1 keer een algemene ledenvergadering uit te schrijven. Het doel van de algemene ledenvergadering is dat het bestuur verantwoording aflegt aan de leden. De leden kunnen horen wat de activiteiten in het afgelopen jaar zijn geweest. Met het opstellen en goedkeuren van een begroting voor het komende kalenderjaar kan tevens een stukje in de toekomst worden gekeken.

Leden Werkgroep Jaarvergadering

  • Bestuur Vereniging Peelbelang

Werkzaamheden Werkgroep Jaarvergadering

De werkzaamheden van de werkgroep bestaan uit het voorbereiden van de algemene ledenvergadering van Vereniging Peelbelang Landhorst.
Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:
Samenstellen van de agenda, vaststellen van de datum, reserveren van dorpshuis De Stek, uitwerken van begroting, uitnodigen van Burgmeester en Wethouders met vertegenwoordiger van de dorpsraden, uitnodigen van raadsleden, uitnodigen van eventuele sprekers of presentaties, uitnodigen van de leden en het verzorgen van de notulen.

Plaats:
In dorpshuis De Stek te Landhorst. Aanvang van de algemene ledenvergadering is om 20.00 uur. We streven er naar om de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) om uiterlijk 23.00 uur te beëindigen.

Uitnodigingen en Notulen vorige jaarvergaderingen

Uitnodiging voor de 70ste Jaarvergadering 22 maart 2016met de notulen van de 69ste jaarvergadering
Uitnodiging voor de 69ste Jaarvergadering 24 maart 2015met de notulen van de 68ste jaarvergadering
Uitnodiging voor de 68ste Jaarvergadering 15 april 2014met de notulen van de 67e jaarvergadering
Uitnodiging voor de 67ste Jaarvergadering 2 april 2013met de notulen van de 66e jaarvergadering
Uitnodiging voor de 66ste Jaarvergadering 27 maart 2012met de notulen van de 65ste Jaarvergadering
Uitnodiging voor de 65ste Jaarvergadering 22 maart 2011met de notulen van de 64ste Jaarvergadering
Uitnodiging voor de 64ste Jaarvergadering 27 april 2010met de notulen van de 63ste Jaarvergadering
Uitnodiging voor de 63ste Jaarvergadering 20 maart 2009met de notulen van de 62ste Jaarvergadering
Uitnodiging voor de 62ste Jaarvergadering 11 maart 2008met de notulen van de 61ste Jaarvergadering
Uitnodiging voor de 61ste Jaarvergadering 20 maart 2007met de notulen van de 60ste Jaarvergadering
Uitnodiging voor de 60ste Jaarvergadering 18 april 2006met de notulen van de 59ste Jaarvergadering
Uitnodiging voor de 59ste Jaarvergadering 30 maart 2005met de notulen van de 58ste Jaarvergadering
Uitnodiging voor de 58ste Jaarvergadering 16 maart 2004met de notulen van de 57ste Jaarvergadering
Uitnodiging voor de 57ste Jaarvergadering 1 april 2003met de notulen van de 56ste Jaarvergadering
Uitnodiging voor de 56ste Jaarvergadering 16 april 2002met de notulen van de 55ste Jaarvergadering