Werkgroep Promotie VPL

Doel Werkgroep Promotie VPL

De werkgroep Promotie VPL zorgt ervoor mensen te voorzien van informatie over Landhorst en Vereniging Peelbelang Landhorst. Via onze website en het Wanroijs Nieuws informeren wij iedereen omtrent de voortgang van onderhanden zaken. Huis aan huis worden in Landhorst uitnodigingen verspreid. Ook wordt men de gelegenheid geboden om lid te worden van Vereniging Peelbelang Landhorst.

Leden Werkgroep Promotie VPL

  • Wim Lucas

Werkzaamheden Werkgroep Promotie VPL

Mensen die lid willen worden van Vereniging Peelbelang Landhorst kunnen dit doorgeven middels een email op info@peelbelang.nl met naam, adres, postcode en woonplaats en dan nemen wij contact op.
Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de contributie voor het “eerste” lid € 10,- en het “tweede of volgende” lid € 5,-.

Om lid te worden van VPL kunt u naar het aanmeldformulier gaan.