Wonen in Landhorst

Landhorst heeft momenteel één ontwikkellocatie voor nieuwe woningen. Dit is Landhorst Oost.

Enquêteformulier WWL 2018

Aanvragen subsidie energiebesparing

Woningbouwlocatie Landhorst Oost

In Landhorst zijn kavels beschikbaar voor zelfbouw. De verkaveling is flexibel en de gemeente wil graag meedenken met de inwoners. Voor meer informatie over de ligging van de kavels kun je kijken op de website van de Gemeente Sint Anthonis

De prijzen van de kavels zijn in 2018 €150,- per m². Voor starters is dit €135,- per m². Deze prijzen zijn exclusief BTW. Om voor de startersregeling in aanmerking te komen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Koper mag niet eerder in bezit zijn geweest van een eigen woning;

- De kavel mag niet groter zijn dan 225 m2

- De stichtingskosten mogen niet meer zijn dan € 192.500,- VON (vrij op naam).

Doel Werkgroep Woningbouw Landhorst

WWL onderzoekt de behoefte aan woningbouw in Landhorst, neemt initiatief aangaande dit onderwerp en ondersteund lopende initiatieven. 

Leden werkgroep Woningbouw Landhorst

  • René Kuunders
  • Frank van der Hoff
  • Karel van der Velden
  • Geraldine de la Mar
  • Harm de Kleijne