Nieuwsbrief

                           Vijfde jaargang nummer 1

 28 maart 2003


Voorwoord

Na een zeer geslaagd carnaval is het weer tijd voor de nieuwsbrief van Vereniging Peelbelang Landhorst . Zo vlak voor de algemene ledenvergadering zijn er toch zeker nog enkele zaken die het  vermelden waard zijn. Mocht u nog iets voor de komende versie van de Nieuwsbrief hebben, dan kunt u dit door- of afgeven bij Dhr. Tiny Verhoeven, Pioniersstraat 7.

Nieuwjaarsontmoeting

Zondag 5 januari 2003 was weer de jaarlijkse nieuwjaars-ontmoeting. Naast de gesproken nieuwjaarswensen van Vereniging Peelbelang Landhorst , raadslid Pierre Reijnen en Spelenderwijs was er een bijdrage van “De Lavoda’s”, “Fanfare Landhorst”, “De Peelleuters”, Joekskapel “Stil’s”  en Drumband “De Grutto’s”. De vrijwilligers van “De Karekieten” hadden samen met de aanwezige kinderen gezorgd voor een hapje tijdens deze middag. Het was een erg leuke en gezellige nieuwjaarsontmoeting.

Voor Drumband “De Grutto’s” was hun optreden tevens hun laatste. Naast het afscheidswoord van de heer Piet Hendriks werden de leden welke een jubileum vierden gehuldigd. Tevens maakte de heer Hendriks bekend dat de instrumenten geschonken worden aan Vereniging Peelbelang Landhorst . De gelden gaan naar de KBO-afdeling Landhorst. De belangrijkste motivatie hiervoor is dat de leden van de KBO 25 jaar geleden nauw betrokken zijn geweest bij de oprichting van “De Grutto’s”. Nadat de laatste roffel gespeeld werd kwam burgemeester de heer Verbeeten de heren Piet Hendriks en Antoon Takken verrassen met een koninklijke onderscheiding.

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 1 april aanstaande vindt de algemene ledenvergadering plaats. We beginnen om 20.15 uur in “De Stek”. De leden van Vereniging Peelbelang Landhorst hebben ondertussen de agenda ontvangen. Degenen die geen lid zijn,  maar wel geïnteresseerd, zijn van harte welkom en kunnen tijdens deze avond lid worden. Na afloop van het officiële gedeelte zal de directeur van Pantein Zorg, Dhr Franssen, de laatste ontwikkelingen betreffende het steunpunt toelichten.

Heemkundekring

Zoals u weet heeft Landhorst sinds kort een heemkundekring. Momenteel wordt er gewerkt aan de vorming van een stichting.  Echter deze stichting is nog naamloos. Wanneer u een suggestie voor een passende naam weet, horen we dat graag van u. Tot 16 april aanstaande kunt u namen voor de heemkundekring doorgeven bij Piet Hendriks, Schapendreef 24, telefoon: 478891. Ook mensen die geïnteresseerd zijn in de heemkundekring, kunnen zij zich bij Piet Hendriks aanmelden.

Kermis 2003

De voorbereidingen voor de kermis van dit jaar zijn weer in volle gang. De kermisexploitant heeft aan de werkgroep kermis laten weten dat er dit jaar naast een schiettent ook een viskraam zal zijn. Afgelopen jaar is er geprobeerd meer mensen naar de kermis te trekken door het houden van een vrije markt. Omdat er al een rommelmarkt is in Landhorst, de week na de kermis, is er besloten voor een andere opzet. De werkgroep wil toch proberen om iets te organiseren wat mensen trekt. Denk hierbij aan een enkele uren durend spektakel. Heeft u hier ideeën voor, dan kunt u die doorgeven bij de heer Thijs Barten , Bijenweg 1, telefoon 0492-351277. De werkgroep rekent op uw inbreng.

Groenbeheersplan

In het kader van het gemeentelijk groenbeheersplan worden dit jaar het Gruttoplein en de speelplek achter “De Stek” opnieuw ingericht. Na de aanpassingen van het “Gruttoplein” in 1999, is het nu tijd voor een complete verandering. Zo word er een beukenhaag rondom het hele plein geplant. Er zullen een aantal bomen gesnoeid en gerooid worden. Verder worden een paar van de speeltoestellen die nu nog achter “De Stek” staan hier naar toe verplaatst. Bij de officiële opening in 1999 is er door de gemeente en Rabo bank Peelrand nog een basketbalpaal toegezegd. Deze wordt geplaatst, tevens wordt een verharding aangelegd. De jeu-de-boulesbanen krijgen een facelift.

Achter “De Stek” komen twee nieuwe jeu-de-boulesbanen. Dit gebeurt op initiatief en verzoek van gebruikers, zodat ze gebruik kunnen maken van de voorzieningen van “De Stek”. Het groen krijgt een snoeibeurt en de speeltoestellen verdwijnen. Een paar toestellen gaan naar het Gruttoplein en de rest naar het pleintje in de nieuwe buurt “D’n Oosthoek”.

De Stek

Nu peuterspeelzaal “Dikkie Dik” een nieuw onderkomen heeft kan er gewerkt worden aan de aanpassing van “De Stek”. Binnenkort komt het raadsvoorstel in de raadsvergadering. Het stichtingsbestuur van “De Stek” heeft de plannen rond. Er is een tekening en offerte opgemaakt, die binnen het beschikbare budget van € 32.000 blijft. Hiermee krijgt de jeugd de lang verwachte ruimte.

Kleedlokalen MENOS en AJOLA

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 maart 2003 is het raadsvoorstel om nieuwe kleedaccommodatie te realiseren door de raad goedgekeurd. Op korte termijn zal met de bouw worden gestart. AJOLA en MENOS hopen voor de winterstop er gebruik van te kunnen gaan maken.

Zonwering Sporthal

Op verzoek van de gebruikers is aan de gemeente gevraagd om een zonwering aan te brengen in de gymzaal. De folie is ondertussen door de gemeente gekocht en wordt binnenkort op de ramen aangebracht.

Opgaveformulier lidmaatschap Vereniging Peelbelang Landhorst .

Mensen die lid willen worden van Vereniging Peelbelang Landhorst kunnen met onderstaand formulier lid worden. Het lidmaatschap is persoonlijk. Per adres bedraagt de contributie voor het “eerste” lid € 10,~ en het “tweede of volgende” lid € 5,~. Het formulier kunt u afgeven bij

Arna Jacobs , Schapendreef 28. Telefoon: 478 778

Naam

 

Rekeningnummer

 

Adres

 

Geboortedatum

 

Telefoonnummer

 

Wenst automatisch te betalen

ja/nee

Geeft zich hierbij op als lid van Vereniging Peelbelang Landhorst .