Nieuwsbrief                          

Vierde jaargang nummer 3      1 oktober 2003

Voorwoord

Voor de kermis van dit jaar ontvangt u de derde nieuwsbrief. Wij wensen iedereen gezellige dagen toe. U hebt ondertussen meer over de diverse extra georganiseerde activiteiten kunnen lezen. De volgende editie van de nieuwsbrief ontvangt u tegen het einde van dit jaar. Mocht u hier iets in willen melden dan kunt u dit doorgeven bij dhr. Tiny Verhoeven, 478038.

Kermis 2003

Dit weekend wordt weer de jaarlijkse kermis georganiseerd door Vereniging Peelbelang Landhorst , jeugdverenigingen ‘De Karekieten’ en ‘De Raggebende’ samen met kermisexploitant dhr. Scheffers en Café-zaal ‘Buitenlust’. Zaterdagavond om 19.00 uur zal de Fanfare de kermis openen. Zondag is als extra activiteit de fietskermiscross. Op maandag is net als afgelopen jaren na schooltijd een kindermiddag. Dinsdag is de laatste dag van de kermis.

Subsidie internetsite

De aanvraag in het kader van de ‘Beleidsregel stimulering kleinschalige initiatieven @Brabant’ is door de provincie goedgekeurd. Dit houdt in dat de internetsite van VPL geprofessionaliseerd zal worden en dat er voor onderhoud van de site onder ander een digitale camera gekocht kan worden. Hiermee is een bedrag van in totaal € 3132 gemoeid. De tijdens de aanvraag gebruikte motivatie was:

·       promotie van Landhorst en haar omgeving

·       sneller kunnen communiceren met onze leden

·       ‘portal’ voor alle organisaties in Landhorst

·       makkelijker actueel houden van de site

De werkgroep wil nog voor het einde van dit jaar de nieuwe site aan u presenteren.

Ingezonden door PSZ ‘Dikkie Dik’

Het bestuur van peuterspeelzaal ‘Dikkie Dik’ heeft dit jaar voor het eerst een inschrijfuurtje. Dit vindt plaats op maandag 3 november 2003 van 20.00 tot 21.00 uur in psz ‘Dikkie Dik’. U kunt kinderen opgeven vanaf 2 jaar. Vanaf 2˝ jaar is uw kind welkom op de peuterspeelzaal. Echter het bestuur adviseert u om uw kinderen ruim op tijd op te geven. Plaatsing gebeurt op leeftijd en zolang er ruimte is. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevr. Connie van Dijk, 0492-352757.

Met ingang van 22 september 2003 kunnen alle inwoners van Landhorst luiers van thuis gratis inleveren bij psz ‘Dikkie Dik’ op de ochtenden dat deze geopend is. De luiercontainer staat iedere maandag- en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.45 uur aan de weg bij ‘Dikkie Dik’. De luiers moeten in speciaal daarvoor bestemde luierzakken. Deze zijn aanwezig bij de container. Voor meer praktische informatie over wat wel en wat niet in de luiercontainer mag en hoe het aangeleverd moet worden kunt u contact opnemen met mevr. Connie van Dijk, 0492-352757.

Helikopters

Tijdens de algemene jaarvergadering is gevraagd of VPL op de hoogte was van oefeningen met helikopters boven het grondgebied van Landhorst. Uit navraag is gebleken dat dit oefeningen waren van een speciaal onderdeel van Defensie: de Luchtmobiele Brigade. Deze heeft géén speciale toestemming nodig voor dergelijke oefeningen en zijn daarom niet van te voren bekend.

Open dag Munitie Technologisch Museum

12 juli 2003 was de open dag op het voormalige MOB-complex aan de Boompjesweg. Ongeveer 250 mensen hebben in de loop van deze zaterdag kennis kunnen maken met de vrijwilligers van MTM en de tentoonstellingen in de diverse loodsen. Ook waren er vertegenwoordigers van de explosieven-

opruimingsdienst. Deze gaven uitgebreid informatie over hun werk. Het was een erg interessante en informatieve dag.

Bladmanden

Binnenkort worden weer de bladmanden geplaatst. Deze bladmanden zijn bedoeld voor blad van bomen aan de openbare weg. Dit jaar blijven de manden slechts een bepaalde periode staan. Vanwege de sterk toegenomen stortkosten heeft de gemeente besloten om dit beleid toe te passen. Daarom is het mogelijk dat de bladmanden weg kunnen zijn voordat het laatste blad van de bomen gevallen is.

Verenigingenavond

12 november 2003 om 20.30 uur organiseert Vereniging Peelbelang Landhorst weer een verenigingenavond in “De Stek”. Onder andere willen wij de vrijwilligersnotitie van de gemeente bespreken. De uitnodiging en agenda ontvangt elke vereniging nog. Tijdens deze bijeenkomst kunnen bestuurders verder met elkaar van gedachten wisselen over zaken aangaande verenigingen.

Mocht men nu al onderwerpen willen aandragen dan kunt u dit doorgegeven aan bij dhr. Karel van der Velden , 478749.

Intocht Sinterklaas

Zondag 30 november 2003 zal Sinterklaas weer naar Landhorst komen. De kinderen tot en met groep 5 zullen nog uitgenodigd worden. Ook dit jaar zal de Fanfare Sinterklaas tijdens de intocht begeleiden.

Steunpunt Landhorst

In de raadsvergadering van september 2003 is krediet door de raad vrijgemaakt om het bestemmingsplan van Landhorst te actualiseren. Dit is nodig om het nieuwe steunpunt te kunnen realiseren. Nog dit jaar zal het aangepaste bestemmingsplan naar de provincie gestuurd worden. Dit bestemmingsplan zal meteen bij binnenkomst in behandeling genomen worden zodat de verdere procedure zo snel mogelijk plaats kan vinden. Op 7 oktober 2003 komt de werkgroep weer bij elkaar om concrete zaken aangaande de bouw te bespreken.

Ondertussen heeft de werkgroep Leefbaarheid Ouderen Landhorst (LOL) zich voorgesteld aan de ouderen tijdens de bijeenkomst op 10 september 2003 in

“De Stek”. Tijdens deze bijeenkomst zijn plannen gepresenteerd die de leefbaarheid voor ouderen helpen te verbeteren. Zo is het de bedoeling om een bibliotheekdienst op te starten. Mensen die slecht of niet mobiel zijn kunnen hier gebruik van maken. Verder kan er gebruik gemaakt gaan worden van de apothekersdienst. Dit houdt in dat een vrijwilliger op vaste tijden naar de apotheek gaat en medicijnen gaat halen. Verder komt er de mogelijkheid om door samen te rijden weekmarkten, supermarkten maar ook bijvoorbeeld toneelvoorstellingen te gaan bezoeken.

Starterwoningen

Momenteel vordert de bouw van de twee starterwoningen gestaag. Ondertussen zijn deze al verkocht aan Landhorstse inwoners. Uitgangspunt van deze woningen is dat ze bij eventuele verkoop weer teruggekocht zullen worden (onder voorwaarden) aan Pantein en dus beschikbaar blijven voor starters uit Landhorst. Het bestuur van Vereniging Peelbelang Landhorst is blij dat er op deze manier mensen de kans krijgen om te beginnen op de woningmarkt en tegelijkertijd weer huurwoningen vrij maken.

Stichting Landhorster Heem

Sinds 23 juli 2003 is de heemkundekring officieel opgericht en draagt de hierboven staande naam. Het eerste project wat onlangs opgestart is en tevens meedingt in de wedstrijd ‘Kern met Pit’ is het in beeld brengen van de historie van Landhorst. Dit gebeurt door eerst per woning een overzicht van de bewoners te maken. Ook zal er een foto van elke woning gemaakt worden. Er is gekozen voor een nauwe samenwerking met inwoners van Landhorst. Daarom heeft de jury van de wedstrijd ‘Kern met Pit’ aangegeven dat het project positief zal opvallen in de beoordeling. We hopen dat u allen medewerking verleent aan dit project. Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuur van uw buurt. Later zal een soortgelijk overzicht van verenigingen gemaakt worden.

De Stek

Na een lange tijd van wachten is de verbouwing van “De Stek” bijna voltooid. De jeugdverenigingen krijgen hierdoor een mooie en ruime eigen ruimte voor hun activiteiten. Daarnaast is deze ruimte ook te gebruiken door anderen. Verder zijn achter “De Stek” 2 nieuwe Jeu de Boulesbanen aangelegd door de vrijwilligers en de gemeente. De gebruikers van deze nieuwe banen kunnen nu gebruik maken van de voorzieningen van
”De Stek”. Op 31 oktober, 1 en 2 november 2003 vinden er festiviteiten plaats om het 25 jarig bestaan van “De Stek” te vieren. Te zijner tijd krijgt u hierover nadere informatie.

 

Rommelmarkt

Op zondag 12 oktober 2003 is er weer de grote rommelmarkt in Landhorst. Talloze vrijwilligers zijn een hele week in de weer om alle waren uit te sorteren.

De meest waardevolle spullen worden op de veiling per opbod verkocht. Veel speelgoed, boeken, schilderijen, bloemen, planten, servies en glaswerk. Maar ook muziekinstrumenten, meubilair, keukenartikelen kortom te veel om op te noemen. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van carnavalsvereniging De Peelleuters. De tent is geopend van 11.00 tot 15.00 uur, tot ziens!!