Inleiding

    

  1. Historie
  2. Het dorp Landhorst vindt haar bestaansrecht oorspronkelijk doordat agrarische ondernemers in de jaren 1920 tot en met 1940 naar de Wanroijse Peel verhuisden om daar met hun gezin een nieuw bestaan op te bouwen. In de jaren '50 was het aantal gezinnen dat zich in Wanroijse Peel gevestigd had zodanig groot dat de behoefte ontstond om een gemeenschap op te richten. Na jaren vechten hebben zij de gemeenschap Landhorst gerealiseerd met een kerk, een school, een bloeiend verenigingsleven, een winkel en een café. Daarnaast leeft het begrip "nabuurhulp" sterk.

   De jaren '60, '70 en '80 waren de jaren van betrekkelijke groei. Er was voldoende woningbouw. De meest primaire voorzieningen waren aanwezig en het voorzieningenniveau groeide langzaam maar zeker. De jaren '90 zijn de jaren van de teruggang in het voorzieningenniveau. Zo zijn ondermeer de enige kruidenier en het huisartsenspreekuur verdwenen.

    

  3. Kansen
  4. Ons dorp heeft een sterk sociale inslag.

   De inwoners van Landhorst zijn begaan met het wel en wee van hun dorpsgenoten. Zij zijn ook bereid om elkaar in noodsituaties te helpen.

   Het is een mooi dorp met veel ruimte. Mensen wonen er graag.

   De oudere mensen zijn vaak bereid en in staat om gemeenschappelijke werkzaamheden te verrichten.

   In plaats van de ‘vaste’ voorzieningen komen steeds meer ‘mobiele’ voorzieningen.

    

  5. Bedreigingen
  6. De jonge gemeenschap gaat langzaam maar zeker vergrijzen.

   Individualisering van de maatschappij.

   Steeds meer voorzieningen verdwijnen uit het dorp.

   De overheid tornt sterk aan de belangrijkste economische motor van het platteland; de agrarische sector.

   Een te beperkt aantal mensen neemt haar verantwoordelijkheid door actief aan een vereniging deel te nemen.

    

  7. Bestaansrecht
  8. Ja, maar willen wij daar ook samen aan werken?

   Dit is niet de verantwoordelijkheid van enkele mensen in onze gemeenschap!

   Daarom gezamenlijk werken aan een volledige bemensing van de diverse verenigingen

   Is er wel bestaansrecht voor alle verenigingen?

   Is het verstandig dat verenigingen met dezelfde doelen hun krachten bundelen?

   Is samenwerking met andere verenigingen buiten het dorp een mogelijkheid?

   Een aparte bond van ouderen voor Landhorst? Met eigen activiteiten?

    

  9. Doel

Vereniging Peelbelang Landhorst wil met VPL2000 een visie ontwikkelen over de toekomst van Landhorst na het jaar 2000. Wat kan Vereniging Peelbelang Landhorst voor de inwoners van Landhorst betekenen? Op basis van deze visie wil Vereniging Peelbelang Landhorst in de toekomst activiteiten ontwikkelen om een zo aangenaam mogelijk leefmilieu te creëren voor de inwoners van Landhorst. Deze activiteiten worden in een actieplan uitgewerkt