Verslag avond met Jongeren

   

 1. Introductie

  De opkomst was zeer hoog. Bijna alle jongeren uit de gemeenschap waren aanwezig. Ook de bijdrage aan de discussie was uitmuntend.

 2. De bijeenkomst

  Op donderdag 2 oktober 1997 was er een bijeenkomst met een groot gedeelte van de jongeren uit Landhorst.

  De avond werd ingeleid door de heer Ted van Deelen, buurtco÷rdinator van ons dorp. Dhr. Van Deelen hield een lezing omtrent het gedrag van jongeren. Daarnaast liet hij een video zien over het functioneren van agenten in functie (bij ongevallen, inbraak etc...)

   

 3. De discussie

  Na een korte pauze werd de discussie gestart. Tijdens deze avond werd over de volgende ingebrachte punten gediscussieerd:

    

  1. Vrijetijdsbesteding

    

   1. Wat vind je van het verenigingsleven in Landhorst?

    Er zijn onvoldoende mogelijkheden voor een zinvolle en prettige vrijetijdsbesteding. Er bestaat een grote behoefte om hieraan zelfstandig zonder inmenging van een vereniging of ouders invulling te geven. Enkele concrete behoeften die aangegeven werden zijn:

    1. Rugbyclub
    2. Gelegenheid tot het gebruik maken van de gymzaal
    3. Basketbalveld
    4. Behoefte aan een jongerenvereniging
    5. Damesvoetbal
    6. Meerdere sporten voor jongens en meisje (gemengd)

     

   2. Wat vind je van de uitgaansmogelijkheden in Landhorst en omgeving?

   Er zijn geen uitgaansmogelijkheden in Landhorst. In de omgeving zijn voldoende uitgaansmogelijkheden. Plaatsen waar men zoal naar toegaat zijn: Sint Anthonis, Gemert, Zeeland en Leunen. De Jeugdsoos in Sint Anthonis is te vroeg dicht. Het vervoer naar de uitgaanscentra is een probleem.

    

  2. Sociaal gedrag

    

   1. Welk gedrag vind je acceptabel en welk gedrag niet?

    Acceptabel tot op zekere hoogte is lawaai maken. Ook het rondhangen op een vaste plek is acceptabel. Niet acceptabel is het vernielen van andermans eigendommen en straatmeubilair. Alhoewel, soms staan dingen zodanig opgesteld, dat het lijkt of er om gevraagd wordt om het stuk te maken. Denk hierbij aan de prullenbakken bij de dierenweide (daarom goede betonnen prullenbakken).

    Niet acceptabel is het om met een brommer door het dorp te crossen (maar dat is het met een auto ook niet). Ook niet acceptabel om hard te toeteren in het dorp.

    Tot slot wordt schelden en pesten ook niet acceptabel geacht.

     

   2. Laat je je wel eens meeslepen door anderen?

   Men laat zich wel eens meeslepen met roken en drinken, echter niet met dingen waar andere mensen last mee krijgen.

    

  3. Voorzieningen

     

   1. Welke voorzieningen vind je goed in Landhorst?

    Er zijn weinig voorzieningen voor jongeren in Landhorst. De gymzaal vindt men een goede voorziening, echter hier kan onvoldoende gebruik van gemaakt worden.

     

   2. Welke voorzieningen vind je minder goed?

   Het openbaar vervoer is absoluut slecht. De buurtbus wordt niet als een alternatief ervaren. Alles moet per fiets of bromfiets. Het feit dat de cafetaria weinig open is, wordt als storend ervaren. Vaak moet men hiervoor uitwijken naar plaatsen in de omgeving. Dit geldt eveneens voor de pinautomaat.

   Het ontbreken van een kermisattractie voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar is erg vervelend.

    

  4. Vervoer

     

   1. Wat vind je van de mogelijkheden van openbaar vervoer of overig vervoer?

   Er is behoefte aan openbaar vervoer naar de scholen (regio Helmond, Nijmegen), alsmede vervoer naar uitgaanscentra in de regio. Ook moeten de buurtbussen beter op tijd rijden. Ook groepsvervoer naar Stevensbeek in de winter spreekt erg aan.

    

  5. Overige

  Een ruimte voor de jeugd (een jeugdhonk) en een hangplek zijn zaken waar veel behoefte aan is. Dit hoeft geen super de luxe ruimte te zijn. Het moet wel op een plek gesitueerd zijn waar geen overlast voor derden is. Men wil erg graag met eigen werkzaamheid meehelpen aan de realisering. Verder spreken zaken als jaarlijks een kamp, een "buiten" ping pongtafel op een openbare plek, alsmede kabel TV in het buitengebied erg aan.

   

 4. Conclusie

  Opvallend was dat er veel verschil in groepen is. Een groep is duidelijk niet actief in het verenigingsleven, terwijl een andere groep juist zeer actief is. Met name bij de eerste groep is er veel verveling te bespeuren omdat er te weinig alternatieve activiteiten in Landhorst zijn.

  De meeste jongeren wonen graag in Landhorst. Echter na schooltijd is er weinig te doen waardoor verveling op de hoek ligt en als gevolg daarvan vandalisme dreigt toe te slaan.

  Wat ook opvalt is dat jongeren erg weinig het plaatselijk nieuws lezen.

   

 5. Acties

Op basis van het bovenstaande wil Vereniging Peelbelang Landhorst zich voor de volgende zaken in gaan zetten. De volgorde is willekeurig.