Voorwoord

Een klein jaar geleden heeft Vereniging Peelbelang Landhorst besloten om een onderzoek te houden naar het leefklimaat in Landhorst. Grote vraag was "heeft Landhorst nog wel bestaansrecht na het jaar 2000"? Het project hebben we de naam "VPL2000" gegeven.

Vereniging Peelbelang Landhorst heeft hiertoe besloten omdat zij wil onderzoeken op welke wijze zij de inwoners van Landhorst dienstbaar kan zijn in de komende 5 tot 10 jaar.

Om kennis te krijgen van de problematiek heeft Vereniging Peelbelang Landhorst onder meer gebruik gemaakt van het rapport dat door PON geschreven is in opdracht van de gemeente St. Anthonis.

Daarnaast is door Vereniging Peelbelang Landhorst middels gespreksavonden met jongeren, ouderen en bestuurders en kader van de verenigingen in Landhorst dieper ingegaan op de specifieke problemen van een kleine kern als Landhorst.

Verder is gebruik gemaakt van vragen en verzoeken die door inwoners van Landhorst gesteld zijn aan Vereniging Peelbelang Landhorst.

Voor u ligt het resultaat van het onderzoek. Het is interessant om te lezen welke zaken aan de orde gekomen zijn. Belangrijk zijn echter de conclusies en de acties die Vereniging Peelbelang daaraan heeft verbonden.

Deze acties zijn voor Vereniging Peelbelang Landhorst een leidraad waarop zij de komende jaren haar beleid afstemt. Jaarlijks zal in de ledenvergadering verantwoording afgelegd worden over de ontwikkeling van de acties. Uiteraard is het niet de bedoeling dat Landhorst alleen maar tijdens de jaarvergadering merkt welke doelstellingen Vereniging Peelbelang Landhorst nastreeft en verwezenlijkt heeft.

Om het bij de woorden van een van de deelnemers te laten: "Zorg dat dit rapport een vervolg krijgt".

Enkele conclusies naar aanleiding van de discussieavonden:

Ad van Gils

Voorzitter Vereniging Peelbelang Landhorst